Kalendar aktivnosti za 2015. godinu

<<<< Natrag Naprijed >>>>

Na ovoj stranici objavljujemo informacije o stručnim skupovima u organizaciji Centra za neformalnu edukaciju HZF-a kao i naših partnera te najavljujemo ostala događanja u HZF-u. Stručni skupovi najavljuju se u pravilu nekoliko mjeseci unaprijed te se informacije periodično nadopunjuju. Svi stručni skupovi bit će prijavljeni Hrvatskoj komori fizioterapeuta po utvrđenoj proceduri. Nakon što završi postupak vrednovanja Hrvatska komora fizioterapeuta objavljuje na svojim stranicama sve stručne skupove koje je vrednovala (www.hkf.hr).


Veljača, 2015.

11. veljače 2015. - 16. veljače 2015. (srijeda - ponedjeljak). Početak u 8.00
2. dio: Gornji ekstremiteti, Manualna fizioterapija po K/E
Sadržaj: Diferencijalni pregled zglobova i mišića ruke. Pregled i terapija zglobova šake i prstiju, lakta, ramena i ramenog obruča. Pregled i terapija mišića ruke.
Voditelj: Matthias Burkert, PT, OMT instruktor, Njemačka
Mjesto: Fokus Medical d.o.o., Rimski put 31B, Sesvete
Cijena: 3800 kn
Jezik: engleski uz prijevod
Bodovi HKF: 20
Kontakt: Siniša Poznić, bacc. physioth.
Email: sinisa.poznic@hzf.hr, Tel: 091/ 761 4874, Fax: 01/ 3712 206


11. veljače 2015. - 15. veljače 2015. (srijeda - nedjelja). Početak u 14.00
13. dio: Klinička praksa 2, Manualna fizioterapija po K/E
Sadržaj: Pregled i terapija na bolesniku, pod mentorstvom.
Voditelj: Matthias Burkert, PT, OMT instruktor, Njemačka
Mjesto: Klinička bolnica Sveti Duh, Zagreb
Cijena: 3600 kn
Jezik: engleski uz prijevod
Bodovi HKF: 20
Kontakt: Siniša Poznić, bacc. physioth.
Email: sinisa.poznic@hzf.hr, Tel: 091/ 761 4874, Fax: 01/ 3712 206

Ožujak, 2015.

25. ožujak – 28. ožujak 2015. ( 4 dana)
Sadržaj: „AKADEMIJA ZA PERINATOLOŠKU I GINEKOLOŠKU FIZIOTERAPIJU“
Voditeljice: Pred. Manuela Filipec, mag. physioth., dipl. physioth. i Marinela Jadanec, mag. physioth.
U procesu bodovanja i licenciranja
Cijena: 3 100 kn
Prijave i informacije: manuela.filipec@gmail.com, marinela.jadanec@gmail.com

  više...

Travanj, 2015.

11. travnja - 12. travnja 2015.
1.dio: Gornji kvadrant
Sadržaj: Neurodinamski pregled perifernih živaca gornjih ekstremiteta. Diferencijalna dijagnostika živčanih od ostalih neuromišićnokoštanih struktura. Dekompresijska terapija korijena i perifernih živaca. Terapija klizanjem i tenzijom živaca. Interforaminalna terapija korijena živca detenzioniranjem i klizanjem.
Voditelj: Marinko Rade, MSc. Orth. Med., PhD Candidate in Clinical Medicine, NDS instruktor
Mjesto: Fokus Medical d.o.o., Rimski put 31B, Sesvete
Cijena: 2200 kn
Jezik: Hrvatski
Bodovano od HKF
Kontakt: Siniša Poznić, bacc. physioth.
Email: sinisa.poznic@hzf.hr, Tel: 091/ 761 4874, Fax: 01/ 3712 206

Svibanj, 2015.

30. svibanja 2015.
Radionica: Trigger točke
Voditelji: Tonći Šitić, prvostupnik fizioterapeut
Mjesto održavanja: Poliklinika Cosmogamma (www.agmar.hr)
Adresa održavanja: Jakuševečka cesta 4b, 10000 Zagreb
Broj polaznika: maximalno 16
Prijave: do popunjenja broja polaznika
Vrijeme trajanja: 8h – 16h sa par manjih pauza
Cijena radionice :1000kn
Prijave na: fizioterapeut@fizioterapeut.net

  više...

Lipanj, 2015.

9. lipnja 2015. - 14. lipnja 2015. (utorak - nedjelja). Početak u 9.00
6. dio: Napredni tečaj ekstremiteta, Manualna fizioterapija po K/E
Sadržaj: Mobilizacija svih releventnih mišića ekstremiteta. Napredne zglobne tehnike. Diferencijacija svih zglobova ekstremiteta.
Voditelj: Matthias Burkert, PT, OMT instruktor, Njemačka
Mjesto: Fokus Medical d.o.o., Rimski put 31B, Sesvete
Cijena: 3800 kn
Jezik: engleski uz prijevod
Bodovi HKF: 20
Kontakt: Siniša Poznić, bacc. physioth.
Email: sinisa.poznic@hzf.hr, Tel: 091/ 761 4874, Fax: 01/ 3712 206


17.lipnja - 21.lipnja 2015.
NAPREDNI PNF TEČAJ: PNF3 (37 sati)
Voditelj: Jose Vicente Martins, PT, PhD Candidate, IPNFA, napredni PNF instruktor, Rio de Janeiro, Brazil; profesor iz kolegija Neurološka fizioterapija na sveučilišnom studiju fizioterapije u Rio de Janeiro; vlasnik neurološkog rehabilitacijskog centra Cirta, Rio de Janeiro
Asistent: Siniša Poznić, bacc.physioth., IPNFA asistent
Mjesto: Varaždinske Toplice
Broj polaznika: 20
Cijena: 4000 kn
Jezik: Engleski
Bodovano od HKF
Kontakt: Siniša Poznić, bacc. physioth.
Email: sinisa.poznic@hzf.hr, Tel: 091/761 4874, Fax: 01/3712 206

  Sadržaj...

Rujan, 2015.

30. rujna 2015. - 5. listopada 2015. (srijeda - ponedjeljak). Početak u 8.00
3. dio: Donji dio kralješnice, Manualna fizioterapija po K/E
Sadržaj: SI zglob, lumbalna kralješnica, pregled torakalne kralješnice i rebara. Osnovni neurološki pregled.
Voditelj: Rainer Schwarz, PT, senior OMT instruktor, Njemačka
Mjesto: Fokus Medical d.o.o., Rimski put 31B, Sesvete
Cijena: 4000 kn
Jezik: engleski uz prijevod
Bodovi HKF: 20
Kontakt: Siniša Poznić, bacc. physioth.
Email: sinisa.poznic@hzf.hr, Tel: 091/ 761 4874, Fax: 01/ 3712 206


30. rujna 2015. - 4. listopada 2015. (srijeda - nedjelja). Početak u 14.00
14. dio: Klinička praksa 3, Manualna fizioterapija po K/E
Sadržaj: Pregled i terapija na bolesniku, pod mentorstvom.
Voditelj: Rainer Schwarz, PT, senior OMT instruktor, Njemačka
Mjesto: Klinička bolnica Sveti Duh, Zagreb
Cijena: 3600 kn
Jezik: engleski uz prijevod
Bodovi HKF: 20
Kontakt: Siniša Poznić, bacc. physioth.
Email: sinisa.poznic@hzf.hr, Tel: 091/ 761 4874, Fax: 01/ 3712 206

Listopad, 2015.

17. listopad 2015.
Simpozij: Neinvazivna mehanička ventilacija (NIV) za medicinske sestre i fizioterapeute
Mjesto održavanja: KB "Sveti Duh", Zagreb
Organizatori: Hrvatsko društvo za kardiorespiratornu fizioterapiju i NIV pri HZF-u i Hrvatsko društvo medicinskih sestara anestezije, reanimacije, intenzivne medicine i transfuzije
Informacija o bodovanju HKF i HKMS naknadno.
Cijena: 300,00 kuna (u cijenu uključen ručak i pisani materijali)
Prijave izvršiti do 15.9.2015. na e-mail: snjezanabenko@windowslive.com ili branka.grguric@gmail.com
Informacije o načinu uplate po prijavi sudionika.
Broj mjesta ograničen na 60 sudionika.

  više...

17. listopad 2015.
Radionica: Postizometrička relaksacija (PIR)
Voditelji: Tonći Šitić, prvostupnik fizioterapeut
Mjesto održavanja: Poliklinika Cosmogamma (www.agmar.hr)
Adresa održavanja: Jakuševečka cesta 4b, 10000 Zagreb
Broj polaznika: maximalno 16
Prijave: do popunjenja broja polaznika
Vrijeme trajanja: 8h – 16h sa par manjih pauza
Cijena radionice : 800kn
Prijave na: fizioterapeut@fizioterapeut.net
POPUNJENO!

  više...

20. listopada 2015. - 25. listopada 2015. (utorak - nedjelja). Početak u 9.00
7. dio: Napredni tečaj kralješnice (2. GRUPA), Manualna fizioterapija po K/E
Sadržaj: Diferencijacija zglobova kralješnice u svim smjerovima. Napredne zglobne tehnike. Predmanipulativni položaji. Mobilizacija svih relevantnih mišića.
Voditelj: Matthias Burkert, PT, OMT instruktor, Njemačka
Mjesto: Fokus Medical d.o.o., Rimski put 31B, Sesvete
Cijena: 3800 kn
Jezik: engleski uz prijevod
Bodovi HKF: 20
Kontakt: Siniša Poznić, bacc. physioth.
Email: sinisa.poznic@hzf.hr, Tel: 091/ 761 4874, Fax: 01/ 3712 206


24. listopad 2015. (subota)
Seminar – TRENING MIŠIĆA ZDJELIČNOG DNA
Voditeljice seminara: Pred Manuela Filipec, mag. physioth., dipl. physioth., Marinela Jadanec, mag. physioth.
Mjesto održavanja: Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Klinička bolnica „Sveti Duh“, Zagreb
Bodovano od HKF: 14 bodova
Kotizacija: 450 kn
Prijave: manuela.filipec@gmail.com, marinela.jadanec@gmail.com

  Program...

Studeni, 2015.

19. studeni - 22. studeni 2015.
KONGRES FIZIOTERAPEUTA s međunarodnim sudjelovanjem
"Fizioterapija temeljena na dokazima"
Mjesto održavanja: Hotel Adriatic, Opatija
Bodovano od HKF-a
Prijave na e-mail: kongres.opatija@gmail.com

  više...

Prosinac, 2015.

12. prosinac - 13. prosinac 2015.
2.dio: Donji kvadrant
Sadržaj: Neurodinamski pregled perifernih živaca donjih ekstremiteta. Diferencijalna dijagnostika živčanih od ostalih neuromišićnokoštanih struktura. Dekompresijska terapija korijena i perifernih živaca. Terapija klizanjem i tenzijom živaca. Interforaminalna terapija korijena živca detenzioniranjem i klizanjem.
Voditelj: Marinko Rade, MSc. Orth. Med., PhD Candidate in Clinical Medicine, NDS instruktor
Mjesto: Fokus Medical d.o.o., Rimski put 31B, Sesvete
Cijena: 2200 kn
Jezik: Hrvatski
Bodovano od HKF
Kontakt: Siniša Poznić, bacc. physioth.
Email: sinisa.poznic@hzf.hr, Tel: 091/ 761 4874, Fax: 01/ 3712 206

OSTALI STRUČNI SKUPOVI

Bowen tehnika za zdravstvene djelatnike
Zagreb, 6.-8. studeni 2015. (Modul 1)
Osijek, 4.-6. prosinac 2015. (Modul 1)
Organizator: Ergovita u suradnji sa The Bowen School for Healthcare Professionals
Mjesto održavanja: Ustanova Galbanum, Zagreb
Voditelji: Ozana Pope-Gajić, bacc.fizioterapije, Bowen terapeut, Anneke Loode dipl MSCP MBTER HPC Registered
Kotizacija: 5000 Kn (plus pdv) i 250 Eura – u cijenu su uključeni nastavni materijali, polaganje ispita, te certifikat po položenom ispitu
Bodovi HKF: 20
Predviđen broj sudionika: 12
Prijave na e-mail: info@ergovita.hr

  www.hubt.hr
  www.ergovita.hr

Emmett profesionalni tečaj
Modul 1&2: 24-25. rujan 2015.
Organizator: Predstavnik i koordinator Emmett tehnike u Hrvatskoj, Ozana Pope-Gajić
Mjesto održavanja: Zagreb
Instruktor: Anneke Loode dipl MSCP MBTER HPC Registered, Emmett instruktor
Kotizacija: 280 eura
Jezik: engleski;
U cijeni je skripta prevedena na hrvatski jezik
Predviđen broj sudionika: 12
Prijave: putem prijavnice na stranici: http://emmett-hr.com/novosti/ ili na info@ergovita.hr

  više...

9. svibnja - 10. svibnja 2015.
ŠKOLA AKUPUNKTURE
Mjesto održavanja: HUPED, Kosirnikova 80, Zagreb

  više...

22. svibnja - 24. svibnja 2015.
K - taping
Mjesto održavanja: Fokus medical d.o.o., Rimski put 31b, Sesvete
Bodovano od HKF-a

  više...

Hrvatska udruga radnih terapeuta HURT - edukacije i trajno usavršavanje

ožujak-lipanj 2015. MAES terapije

  više...

lipanj-srpanj 2015. Terapija senzorne intergracije

  više...

Mali dom - Zagreb
12-13. lipnja 2015.
Kreiranje cilju usmjerenih aktivnosti
Mjesto održavanja: Baštijanova 1d, 10 000 Zagreb

  više...   CV izvoditelja   raspored   prijavnica

Vojta princip u teoriji i praksi
24.listopada 2015.
Mjesto održavanja: Klinika za dječje bolesti, Klaićeva 16.
Voditelj tečaja: Wolfram Muller, licencirani Vojta instruktor i predsjednik međunarodnog Vojta udruženja.
Kontakt: 01/ 4600288, mob. 091/5782141 ili mlsimunac@gmail.com, suzana.skocilic@zg.t-com.hr

  Više...

5. HRVATSKI KONGRES IZ NEUROREHABILITACIJE I RESTAURACIJSKE NEUROLOGIJE
11.- 14. studeni 2015.
Mjesto održavanja: Osijek

  više...

IASTM tečaj
21.- 22. studeni 2015.
Mjesto održavanja: Osijek
Cijena tečaja i podatke za uplatu šaljemo zainteresiranima isključivo putem maila: nenadic.toni@gmail.com

  više o tehnici...
  opis tečaja...

Kongresi fizioterapeuta u Republici Makedoniji

26.-29. ožujak 2015. Združeni fizioterapeuti Republike Makedonije

  program...
  više...

17.-20. rujan 2015. Profesionalni fizioterapeuti Makedonije

  više...

26.-28. ožujak 2015. Singapore expo convention i exhibition centre

  više...

travanj - rujan 2015. Refleksoterapija u Sarajevu

  oglas...   datumo i prijave...   materijali 1   materijali 2   materijali 3

5.-7. lipanj 2015. Međunarodni kongres fizioterapeuta u Mostaru

  više...

Vojta koncept

travanj 2015.- lipanj 2016. Vojta za odrasle

  više...

travanj 2015.- listopad 2016. Vojta za djecu

  više...

NRT- Neurorazvojni tretman Bobath koncept

Prvi dio: 9.11.-27.11.2015.
Drugi dio: 11.01.- 29.01.2016.
Treći dio: 29.02.-11.03.2016.

  više...

na vrh...