HRVATSKO DRUŠTVO ZA DJEČJU NEUROFIZIOTERAPIJU (HDDNF)


Datum utemeljenja:
13. srpnja 2016.

Svrha djelovanja:
  1. Razmjena znanja i iskustava stručnjaka koji djeluju na području dječje neurofizioterapije
  2. Razvijanje terapijskih postupaka kroz interdisciplinarni i transdisciplinarni timski rad
  3. Interdisciplinarna i transdisciplinarna suradnja s drugim stručnjacima (rehabilitatori, radni terapeuti, logopedi, psiholozi, socijalni radnici, kineziolozi i dr.)
  4. Organiziranje radionica, edukacija i tečajeva vezanih uz tretman i pristup neuropedijatrijskoj populaciji
  5. Poticanje stručnjaka na provođenje istraživanja te pisanje stručnih i znanstvenih radova iz područja dječje neurofizioterapije

Predsjednik:
Hrvoje Gudlin,
mag. physioth.
hrvoje.gudlin@gmail.com

Zamjenica:
Jelena Špionjak,
dipl. physioth.
jelena@malidom.hr

Edukacije

„GRUBO MOTORIČKO FUNKCIONIRANJE KOD DJECE S KLASIFIKACIJOM CEREBRALNE PARALIZE“

Vrijeme: 20. 1. 2018.
Organizator: Hrvatsko društvo za dječju neurofizioterapiju (HDDNF) i Hrvatski zbor fizioterapeuta (HZF)
Mjesto održavanja: Hrvatski zbor fizioterapeuta, Slavenskog 7, Zagreb (kod Shopping centra Prečko)
Cijena: 400 kn
Broj sudionika: 20
Prijavena e-mail: hrvoje.gudlin@gmail.com

Sadržaj

InHealth simpozij

Fakultet zdravstvenih studija u Rijeci, studentski zbor te studenti Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, 19. svibnja 2017. godine, organiziraju jednodnevni interdisciplinarni znanstveno - stručni simpozij „InHealth“. Simpozij „InHealth“ je drugi po redu koji se organizira na Fakultetu zdravstvenih studija u Rijeci, a koji je baziran na znanstveno - istraživačkom radu studenata. Svrha projekta je razmjena stručnih i znanstvenih spoznaja između studenata biomedicinskih područja i srodnih profesija koji svojim vještinama i znanjem mogu pridonijeti timu unutar biomedicinskog područja rada i znanosti. Glavni element projekta je okupljanje studenata različitih profila struka oko zajedničke teme u svrhu pronalaska rješenja i poboljšanja suradnje za dobrobit opće populacije. Glavna tema simpozija je „INAKTIVITET“, a bit će praćena kroz tri studentske sekcije:
• Biopsihosocijalni pristup inaktivitetu
• Posljedice inaktiviteta
• Prevencija inaktiviteta
Detaljne informacije dostupne su na: https://fszinhealth.wordpress.com/ ili Facebook: InHealth
Srdačan pozdrav,
organizacijski odbor InHealth simpozija

Pravilno postupanje i pozicioniranje djece s teškoćama u izvođenju pokreta i kretanja

Vrijeme: 30. 9. 2016. – 1. 10. 2016.
Sadržaj: PREPOZNAVANJE TIPIČNOG MOTORIČKOG RAZVOJA, PREPOZNAVANJE ATIPIČNOG MOTORIČKOG RAZVOJA, TEORIJSKE POSTAVKE PRAVILNOG POSTUPANJA I POZICIONIRANJA, STJECANJE PRAKTIČNIH VJEŠTINA PRAVILNOG POSTUPANJA I POZICIONIRANJA
Izvođač: Jasminka Gagula, dipl. physioth.
Mjesto: Dnevni centar za rehabilitaciju djece i mladeži „Mali dom – Zagreb“
Cijena: 1500 kn

Poštovane kolege,
Dnevni centar za rehabilitaciju “Mali dom-Zagreb” poziva Vas s velikim zadovoljstvom na edukaciju Pravilno postupanje i pozicioniranje djece s teškoćama u izvođenju pokreta i kretanja, koja će se održati 30. rujna i 01. listopada 2016. Programski okvir edukacije omogućit će stručnjacima kreiranje potrebne podrške u izvođenju pokreta i kretanja djeteta. Edukacija je koncipirana kao odgovor na izazove i potrebe različitih struka u poznavanju tipičnog i atipičnog motoričkog razvoja djeteta te prilagodbe položaja tijela ili njegova kretanja u zadanoj edukacijskoj i/ili rehabilitacijskoj aktivnosti.

Sadržaj

Razvoj vještina hvatanja: Procjena i intervencija

Vrijeme: 11., 12. i 19. studenog 2016.
Sadržaj: TEORETSKA POSTAVKA VJEŠTINA HVATANJA, RAZVOJ VJEŠTINA HVATANJA, KLASIFIKACIJA HVATOVA, PRAKTIČNE RADIONICE, PROCJENA VJEŠTINA HVATANJA, POSTUPCI INTERVENCIJE, ANALIZA VIDEO SNIMKI
Izvođač: Dubravko Jurišić, bacc. occup. therap.
Mjesto: Dnevni centar za rehabilitaciju djece i mladeži „Mali dom – Zagreb“
Cijena: 1850 kn

Edukacija će pružiti teorijska i praktična znanja iz vještina hvatanja, njihovog neurofiziološkog razvoja i važnosti. Teoretske postavke bit će praćene praktičnim radionicama, diskusijama i analizama video snimaka. Sudionici će također dobiti uvid u elemente procjene vještina hvatanja u dječjoj dobi te osobito na specifičnosti procjene u aktivnostima svakodnevnog života.

Sadržaj

Korisne poveznice

Akademija za razvojnu rehabilitaciju
Surveillance of Cerebral Palsy in Europe
CanChild
Mali dom - Zagreb
International Halliwick Association
Plivački klub Natator
Hrvatski savez udruga cerebralne i dječje paralize
Hrvatski institut za istraživanje mozga
Udruga OKO
Specijalna bolnica za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama
Hrvatska udruga neurorazvojnih Bobath terapeuta
Akademija Osteopatije
European Academy of Childhood Disability