DRUŠTVA

HRVATSKO DRUŠTVO FIZIOTERAPEUTA U ŠPORTU (HDFŠ)


Datum utemeljenja:
20. lipnja 2006.

Kratka povijest Društva:
Prvi predsjednik Društva od utemeljenja do 1. prosinca 2009. bio je Željko Cipčić, vft. Od 1. prosinca 2009. godine predsjednik Društva je Tomislav Gotal, vft.

Svrha djelovanja:
 1. Sustavno, organizirano djelovanja na području fizioterapije u športu u Hrvatskoj u okviru HZF-a
 2. Povezivanje s Hrvatskim olimpijskim odborom
 3. Povezivanje sa udrugama koje djeluju u okviru različitih športova
 4. Poticanje licenciranja fizioterapeuta za profesionalno djelovanje u športskim klubovima te iniciranje specijalizacije iz športske fizioterapije
 5. Predlaganje zakonskih i inih rješenja za reguliranje i unapređenje djelovanja fizioterapeuta u športu

Predsjednik:
Tomislav Gotal, vft.
tomislav@hzf.hr

HRVATSKO DRUŠTVO ZA MANUALNU FIZIOTERAPIJU (HDMFT)


Datum utemeljenja:
27. ožujka 2009.

Kratka povijest Društva:
Dana 30. studenog 2010. godine Društvo je promijenilo naziv u Hrvatsko društvo za manualnu fizioterapiju (HDMFT).

Svrha djelovanja:
 1. Promicanje manualne terapije kao dio fizioterapije
 2. Obrazovanje fizioterapeuta u manualnoj terapiji kroz organizaciju međunarodno priznatih tečajeva, te organizaciju radionica
 3. Suradnja s IFOMT-om, krovnom organizacijom manualnih terapeuta kao strateškim partnerom
 4. Prevođenje literature na hrvatski jezik

Predsjednik:
Siniša Poznić,
mag. physioth.
sinisa.poznic@hzf.hr

HRVATSKO DRUŠTVO STUDENATA FIZIOTERAPIJE (HDSF)


Datum utemeljenja:
19. travnja 2007.

Kratka povijest Društva:
Prva predsjednica Društva od utemeljenja do 15. lipnja 2009. bila je Manuela Pešec, bacc.physioth. Od 15. lipnja 2009. predsjednica je Marinela Jadanec, mag. physioth.

Svrha djelovanja:
 1. Informiranje o suvremenim dostignućima u području fizioterapije te drugim srodnim medicinskim područjima
 2. Jačanje uloge fizioterapeuta unutar medicinskog tima
 3. Suradnja i učlanjenje HDSF u srodna društva i organizacije u zemlji i svijetu
 4. Izdavaštvo domaće stručne literature iz fizioterapije te srodnih područja
 5. Aktivaciju studenata fizioterapije u okviru rada Uredništva informativno- stručnih i znanstveno-stručnih časopisa
 6. Aktivaciju studenata u provođenju istraživanja i na taj način uključivanje studenata u timski rad na različitim područjima fizioterapije
 7. Komunikaciju studenata fizioterapije s različitih studija u zemlji
 8. Jačanje suradnje s postojećim Studentskim zborovima na postojećim Studijima fizioterapije
 9. Poticati studente na učlanjenje u HDSF-e
 10. Poticati studente na postizanje što veće kvalitete studiranja dodjeljivajući im priznanje "Najbolji/a student/ica"
 11. Razvoj stručnog i znanstvenog diplomskog studija fizioterapije, te doktorskog studija fizioterapije

Predsjednik:
Marinela Jadanec,
mag. physioth.
marinela@hzf.hr

HRVATSKO DRUŠTVO ZA KARDIORESPIRATORNU FIZIOTERAPIJU I NEINVANZIVNU VENTILACIJU (HDKRF)


Datum utemeljenja:
27. ožujka 2009.

Svrha djelovanja:
 1. Razvijati kardiorespiratornu fizioterapiju te predložiti standarde
 2. Definirati ulogu fizioterapeuta u području neinvazivne ventilacije
 3. Sustavno provođenje edukacije na temu kardiorespiratorne fizioterapije i neinvazivne ventilacije
 4. Organiziranje tečajeva

Predsjednik:
Snježana Benko,
dipl. physioth.
snjezanabenko@windowslive.com

HRVATSKO DRUŠTVO ZA NEONATOLOŠKU, PERINATOLOŠKU I GINEKOLOŠKU FIZIOTERAPIJU (HDNPGF)


Datum utemeljenja:
16. lipnja 2009.

Svrha djelovanja:
 1. Razvijanje neonatološke, perinatološke i ginekološke fizioterapije
 2. Predlaganje standarda edukacije i kliničke prakse za područje neonatološke, perinatološke i ginekološke fizioterapije
 3. Sustavno provođenje neformalne edukacije iz područja neonatološke, perinatološke i ginekološke fizioterapije
 4. Inicijacija i razrada projekata iz područja neonatološke, perinatološke i ginekološke fizioterapije
 5. Suradnja sa istovrsnim društvima u inozemstvu

Predsjednik:
Manuela Filipec,
dipl. physioth.,
mag. physioth.
manuela.filipec@gmail.com

HRVATSKO DRUŠTVO ZA RAZVOJ TEORIJE FIZIOTERAPIJSKE ZNANOSTI (HDRTFZ)


Datum utemeljenja:
18. studenog 2009.

Kratka povijest Društva:
Prvi predsjednik Društva od utemeljenja do 13. srpnja 2016. godine bio je Darko Vukelić, MSc PT, a od tog dana predsjednik je Antun Jurinić, mag.physioth. Hrvatsko društvo za znanstvena istraživanja u fizioterapiji od 17. svibnja 2017. godine mijenja naziv u Hrvatsko društvo za razvoj teorije fizioterapijske znanosti.

Svrha djelovanja:
 1. Edukacija fizioterapeuta o načinu pisanja stručnih i znanstvenih radova
 2. Statistička analiza podataka i njihova interpretacija u okviru istraživačkog rada
 3. Donošenje i objava etičkog kodeksa u istraživanju
 4. Organizacija radionica i ostalih stručnih skupova
 5. Suradnja sa sveučilišnim i stručnim diplomskim i poslijediplomskim studijima fizioterapije
 6. Međunarodna suradnja

Predsjednik:
Antun Jurinić,
mag. physioth.
ajurinic@gmail.com

HRVATSKO REUMATOLOŠKO DRUŠTVO FIZIOTERAPEUTA (HRDF)


Datum utemeljenja:
20. svibnja 2000.

Kratka povijest Društva:
Hrvatsko reumatološko društvo fizioterapeuta (HRDF) utemeljeno je 20. svibnja 2000. godine pod nazivom Reumatološko društvo fizioterapeuta HZF-a koje je djelovalo do kraja 2003. godine. Prva predsjednica Društva bila je Vlatka Kovačić-Petar. Dana 23. ožujka 2011. odlukom Upravnog vijeća HZF-a obnavlja se djelovanje Društva pod novim nazivom. Predsjednica HRDF-a je Nevenka Rihtarić.

Svrha djelovanja:
 1. Okupiti fizioterapeute koji se bave fizioterapijom reumatoloških bolesti
 2. Suradnja s drugim društvima u zemlji i inozemstvu
 3. Jačanje uloge fizioterapeuta unutar medicinskog tima
 4. Stručno usavršavanje iz područja reumatologije
 5. Edukacija bolesnika oboljelih od reumatskih bolesti

Predsjednik:
Nevenka Rihtarić,
bacc. physioth.
rihtari.nena@gmail.com

HRVATSKO DRUŠTVO HIPOTERAPEUTA (HDH)


Datum utemeljenja:
16. travnja 2014.

Svrha djelovanja:
 1. Definiranje smjernica i standarda hipoterapije unutar procesa rehabilitacije uz pomoć konja.
 2. Povezivanje stručnjaka koji djeluju na području hipoterapije i rehabilitacije uz pomoć konja.
 3. Organiziranje tečajeva i edukacija.
 4. Suradnja sa konjičkim klubovima i savezima na području Republike Hrvatske i inozemstva s ciljem osiguravanja kvalitete hipoterapije i rehabilitacijskih procesa uz pomoć konja.
 5. Poticati uvođenje i priznavanje hipoterapije kao medicinski potrebnog i opravdanog postupka u habilitaciji i rehabilitaciji pacijenata u zdravstvenom sustavu Republike Hrvatske.

Predsjednik:
Rašeljka Batelić Dragić,
dipl. physioth.
drluco@net.hr

HRVATSKO DRUŠTVO UREDNIKA FIZIOTERAPIJSKIH PUBLIKACIJA (HDUFP)


Datum utemeljenja:
28. svibnja 2011.

Kratka povijest Društva:
Hrvatsko društvo urednika fizioterapijskih publikacija (HDUFP) utemeljeno je 28. svibnja 2011. godine. Predsjednica Društva je Sanjica Vlašić, mag. physioth., urednica stručno-znanstvenog časopisa Physiotherapia Croatica. Od 13. srpnja 2016. predsjednik je Saša Pović, mag.physioth.

Svrha djelovanja:
 1. Promocija fizioterapije
 2. Poticanje fizioterapeuta u nakladničkim projektima
 3. Ujednačavanje pravila za fizioterapijske publikacije u Hrvatskoj
 4. Suradnja s međunarodnim organizacijama urednika fizioterapijskih časopisa i medicinskih publikacija

Predsjednik:
Saša Pović,
mag. physioth.
spovic1@gmail.com

HRVATSKO DRUŠTVO ZA FIZIOTERAPIJU U PALIJATIVNOJ SKRBI (HDFPS)


Datum utemeljenja:
11. svibnja 2015.

Kratka povijest Društva:
Dana, 11. svibnja 2015. godine Upravno vijeće HZF-a donijelo je Odluku o osnivanju Hrvatskog društva za fizioterapiju u palijativnoj skrbi pri HZF-u. Predsjednica Društva je Marija Delaš, bacc. physioth. iz Specijalne bolnice za psihijatriju i palijativnu skrb Sveti Rafael Strmac.

Svrha djelovanja:
 1. Promicanje i razvoj palijativne skrbi kao posebnog područja fizioterapije u Hrvatskoj u okviru HZF-a.
 2. Povezivanje fizioterapeuta iz različitih ustanova koje se bave palijativnom skrbi, hospicija i mobilnih palijativnih timova
 3. Povezivanje sa udrugama koje djeluju u okviru palijativne skrbi i sa srodnim palijativnim društvima drugih medicinskih struka.
 4. Poticanje i organizacija edukacije fizioterapeuta za profesionalno djelovanje u palijativnoj skrbi u okviru posebno osmišljenih edukacija i razmjena iskustava s hospicijima i centrima za palijativnu skrb u susjednim zemljama.
 5. Provođenje znanstvenih istraživanja na području palijativne skrbi s ciljem unapređenja rada kao i razvoja smjernica za rad.
 6. Jačanje uloge fizioterapeuta unutar palijativnih timova, kao i međusobna podrška.
 7. Predlaganje zakonskih i inih rješenja za reguliranje i unapređenje djelovanja fizioterapeuta u palijativi.

Predsjednik:
Marija Delaš,
bacc. physioth.
marija.delaš@bolnicasvetirafael.eu

HRVATSKO DRUŠTVO ZA NEUROFIZIOTERAPIJU ODRASLIH (HDNFO)


Datum utemeljenja:
26. travnja 2007.

Kratka povijest Društva:
Prva predsjednica Društva od utemeljenja do 13. srpnja 2016. godine bila je Štefanija Sinković, bacc.physioth., a od tog dana predsjednica je Sanjica Vlašić, mag.physioth.

Svrha djelovanja:
 1. Okupljanje fizioterapeuta koji posjeduju vještine neurofizioterapije ili su ih voljni steći
 2. Organiziranje stručnog usavršavanja
 3. Promocija neurofizioteapije
 4. Suradnja s udrugama u zemlji (korisnika i stručnjaka) i srodnim udrugama u inozemstvu

Predsjednik:
Sanja Vlašić,
mag. physioth.
sanja.vlasic@gmail.com

HRVATSKO DRUŠTVO ZA MENADŽMENT U FIZIOTERAPIJI (HDMF)


Datum utemeljenja:
21. travnja 2007.

Kratka povijest Društva:
Prva predsjednica Društva od utemeljenja do 13. srpnja 2016. godine bila je Vlatka Kovačić Petar, bacc.physioth., a od tog dana (13. srpnja 2016.) predsjednik je Vedran Kurtušić, bacc.physioth., struč.spec.oec.

Svrha djelovanja:
 1. Jačanje struke u odnosu na društvene okvire u kojima djelujemo
 2. Jačanje položaja, uloge, odgovornosti i kvalitete rada glavnih fizioterapeuta u zdravstvenim ustanovama u Hrvatskoj bez obzira na vrstu vlasništva
 3. Povezivanje sa udrugama koje djeluju u okviru palijativne skrbi i sa srodnim palijativnim društvima drugih medicinskih struka.
 4. Jačanje suradnje sa društvenim organizacijama koje mogu podržati naše aktivnosti (suradnja s medijima, suradnja s vladinim i nevladinim organizacijama, suradnja sa sličnim društvima u inozemstvu)

Predsjednik:
Vedran Kurtušić,
bacc.physioth., struč.spec.oec.
vedrankurtusic@hotmail.com

HRVATSKO ORTOPEDSKO - TRAUMATOLOŠKO DRUŠTVO FIZIOTERAPEUTA (HOTDF)


Datum utemeljenja:
20. svibnja 2000.

Kratka povijest Društva:
Hrvatsko ortopedsko-traumatološko društvo utemeljeno je 20. svibnja 2000. godine pod nazivom Ortopedsko-traumatološko-športsko društvo fizioterapeuta i djelovalo je pod tim nazivom do kraja 2003. godine. Prvi predsjednik Društva bio je Željko Cipčić. Dana 15. lipnja 2011. odlukom Upravnog vijeća HZF-a obnavlja se djelovanje društva pod novim nazivom. Predsjednik HOTDF-a je Željko Cipčić.

Svrha djelovanja:
 1. Okupljanje fizioterapeuta iz područja ortopedije i traumatologije
 2. Poticanje istraživačkih projekata u području djelovanja društva
 3. Predlaganje standarda djelovanja u području djelovanja društva Hrvatskoj komori fizioterapeuta
 4. Suradnja sa domaćim i stranim organizacijama.

Predsjednik:
Željko Cipčić,
mag. physioth.
zcipcic@inet.hr

HRVATSKO DRUŠTVO ZA DJEČJU NEUROFIZIOTERAPIJU (HDDNF)


Datum utemeljenja:
13. srpnja 2016.

Svrha djelovanja:
 1. Razmjena znanja i iskustava stručnjaka koji djeluju na području dječje neurofizioterapije
 2. Razvijanje terapijskih postupaka kroz interdisciplinarni i transdisciplinarni timski rad
 3. Interdisciplinarna i transdisciplinarna suradnja s drugim stručnjacima (rehabilitatori, radni terapeuti, logopedi, psiholozi, socijalni radnici, kineziolozi i dr.)
 4. Organiziranje radionica, edukacija i tečajeva vezanih uz tretman i pristup neuropedijatrijskoj populaciji
 5. Poticanje stručnjaka na provođenje istraživanja te pisanje stručnih i znanstvenih radova iz područja dječje neurofizioterapije

Predsjednik:
Hrvoje Gudlin,
mag. physioth.
hrvoje.gudlin@gmail.com

HRVATSKO DRUŠTVO ZA ELEKTROTERAPIJU TEMELJENU NA DOKAZIMA (HDETD)


Datum utemeljenja:
13. srpnja 2016.

Svrha djelovanja:
 1. Promocija elektroterapije temeljene na dokazima
 2. Poticanje znanstvenih istraživanja
 3. Organiziranje radionica, edukacija i tečajeva vezanih uz elektrotoplinske postupke temeljene na dokazima
 4. Poticanje fizioterapeuta na objavu stručnih knjiga
 5. Suradnja sa srodnim međunarodnim organizacijama

Predsjednik:
Mirjana Berković Šubić,
mag.physioth.
mirjana.berkovic@gmail.com