DRUŠTVA

HRVATSKO DRUŠTVO FIZIOTERAPEUTA U SPORTU (HDFS)


Datum utemeljenja:
20. lipnja 2006.

Kratka povijest Društva:
Prvi predsjednik Društva od utemeljenja do 1. prosinca 2009. bio je Željko Cipčić, viši fizioterapeut, a od 2009. godine do 2020. godine tu je dužnost obavljao kolega Tomislav Gotal. Od 2020. godine ulogu predsjednika Hrvatskog društva fizioterapeuta u sportu preuzima Goran Beloglavec, prvostupnik fizioterapije sa višegodišnim iskustvom rada u sportu. Individualni je fizioterapeut profesionalnih nogometaša i fizioterapeut Hrvatske nogometne reprezentacije. Potpredsjednik društva je Igor Rukavina, prvostupnik fizioterapije.

Svrha djelovanja:
 1. Sustavna i organizirana djelovanja na području sportske fizioterapije u Hrvatskoj
 2. Definiranje uloge fizioterapeuta u pojedinom sportu
 3. Standardizacija protokola i postupaka fizioterapeuta u sportu
 4. Organizacija edukacija i promocija fizioterapeuta u sportu
 5. Savjetovanje i pomoć fizioterapeutima u sportu
 6. Izrada smjernica za prevenciju, terapiju i rehabilitaciju u sportu
 7. Povezivanje sa udrugama i organizacijama koje djeluju u okviru sporta
 8. Poticanje licenciranje fizioterapeuta za profesionalno djelovanje u sportskim klubovima te iniciranje specijalizacije iz sportske fizioterapije
 9. Predlaganje zakonskih rješenja za reguliranje i unapređenje djelovanja fizioterapeuta u sportu

Predsjednik:
Goran Beloglavec,
bacc. physioth.
goranbeloglavec@gmail.com

HRVATSKO DRUŠTVO ZA MANUALNU FIZIOTERAPIJU (HDMFT)


Datum utemeljenja:
27. ožujka 2009.

Kratka povijest Društva:
Dana 30. studenog 2010. godine Društvo je promijenilo naziv u Hrvatsko društvo za manualnu fizioterapiju (HDMFT).

Svrha djelovanja:
 1. Promicanje manualne terapije kao dio fizioterapije
 2. Obrazovanje fizioterapeuta u manualnoj terapiji kroz organizaciju međunarodno priznatih tečajeva, te organizaciju radionica
 3. Suradnja s IFOMT-om, krovnom organizacijom manualnih terapeuta kao strateškim partnerom
 4. Prevođenje literature na hrvatski jezik

Predsjednik:
Siniša Poznić,
mag. physioth.
sinisa.poznic@hzf.hr

HRVATSKO DRUŠTVO STUDENATA FIZIOTERAPIJE (HDSF)


Datum utemeljenja:
19. travnja 2007.

Kratka povijest Društva:
Prva predsjednica Društva od utemeljenja do 15. lipnja 2009. bila je Manuela Pešec, bacc.physioth. Od 15. lipnja 2009. predsjednica je Marinela Jadanec, mag. physioth. Od 17. svibnja 2017. godine predsjednica Hrvatskog društva studenata fizioterapije je Iva Sušac, bacc. physioth.

Svrha djelovanja:
 1. Informiranje o suvremenim dostignućima u području fizioterapije te drugim srodnim medicinskim područjima
 2. Jačanje uloge fizioterapeuta unutar medicinskog tima
 3. Suradnja i učlanjenje HDSF u srodna društva i organizacije u zemlji i svijetu
 4. Izdavaštvo domaće stručne literature iz fizioterapije te srodnih područja
 5. Aktivaciju studenata fizioterapije u okviru rada Uredništva informativno- stručnih i znanstveno-stručnih časopisa
 6. Aktivaciju studenata u provođenju istraživanja i na taj način uključivanje studenata u timski rad na različitim područjima fizioterapije
 7. Komunikaciju studenata fizioterapije s različitih studija u zemlji
 8. Jačanje suradnje s postojećim Studentskim zborovima na postojećim Studijima fizioterapije
 9. Poticati studente na učlanjenje u HDSF-e
 10. Poticati studente na postizanje što veće kvalitete studiranja dodjeljivajući im priznanje "Najbolji/a student/ica"
 11. Razvoj stručnog i znanstvenog diplomskog studija fizioterapije, te doktorskog studija fizioterapije

Predsjednica:
Iva Sušac,
bacc. physioth.

HRVATSKO DRUŠTVO ZA KARDIORESPIRATORNU FIZIOTERAPIJU I NEINVANZIVNU VENTILACIJU (HDKRF)


Datum utemeljenja:
27. ožujka 2009.

Svrha djelovanja:
 1. Razvijati kardiorespiratornu fizioterapiju te predložiti standarde
 2. Definirati ulogu fizioterapeuta u području neinvazivne ventilacije
 3. Sustavno provođenje edukacije na temu kardiorespiratorne fizioterapije i neinvazivne ventilacije
 4. Organiziranje tečajeva

Predsjednica:
Dr. sc. Snježana Benko Meštrović,
mag. soc. geront., dipl. physioth.
snjezanabenko@windowslive.com

HRVATSKO DRUŠTVO ZA FIZIOTERAPIJU U GINEKOLOGIJI I PORODNIŠTVU (HDFGP)


Datum utemeljenja:
16. lipnja 2009.

Kratka povijest Društva:
Hrvatsko društvo za neonatološku, perinatološku i ginekološku fizioterapiju od 20. studenog 2018. godine mijenja naziv u Hrvatsko društvo za fizioterapiju u ginekologiji i porodništvo.

Svrha djelovanja:
 1. Razvijanje fizioterapije u ginekologiji i porodništvu
 2. Predlaganje standarda edukacije i kliničke prakse za područje fizioterapije u ginekologiji i porodništvu
 3. Sustavno provođenje neformalne edukacije iz područja fizioterapije u ginekologiji i porodništvu
 4. Inicijacija i razrada projekata iz područja fizioterapije u ginekologiji i porodništvu
 5. Suradnja sa istovrsnim društvima u inozemstvu

Predsjednica:
Doc. dr. sc. Manuela Filipec,
dipl. physioth.,
mag. physioth.
manuela.filipec@gmail.com

HRVATSKO DRUŠTVO ZA RAZVOJ TEORIJE FIZIOTERAPIJSKE ZNANOSTI (HDRTFZ)


Datum utemeljenja:
18. studenog 2009.

Kratka povijest Društva:
Prvi predsjednik Društva od utemeljenja do 13. srpnja 2016. godine bio je Darko Vukelić, MSc PT, a od tog dana predsjednik je Antun Jurinić, mag.physioth. Hrvatsko društvo za znanstvena istraživanja u fizioterapiji od 17. svibnja 2017. godine mijenja naziv u Hrvatsko društvo za razvoj teorije fizioterapijske znanosti.

Svrha djelovanja:
 1. Edukacija fizioterapeuta o načinu pisanja stručnih i znanstvenih radova
 2. Statistička analiza podataka i njihova interpretacija u okviru istraživačkog rada
 3. Donošenje i objava etičkog kodeksa u istraživanju
 4. Organizacija radionica i ostalih stručnih skupova
 5. Suradnja sa sveučilišnim i stručnim diplomskim i poslijediplomskim studijima fizioterapije
 6. Međunarodna suradnja

Predsjednik:
Antun Jurinić,
mag. physioth.
ajurinic@gmail.com

HRVATSKO REUMATOLOŠKO DRUŠTVO FIZIOTERAPEUTA (HRDF)


Datum utemeljenja:
20. svibnja 2000.

Kratka povijest Društva:
Hrvatsko reumatološko društvo fizioterapeuta (HRDF) utemeljeno je 20. svibnja 2000. godine pod nazivom Reumatološko društvo fizioterapeuta HZF-a koje je djelovalo do kraja 2003. godine. Prva predsjednica Društva bila je Vlatka Kovačić-Petar. Dana 23. ožujka 2011. odlukom Upravnog vijeća HZF-a obnavlja se djelovanje Društva pod novim nazivom. Predsjednica HRDF-a je Nevenka Rihtarić.

Svrha djelovanja:
 1. Okupiti fizioterapeute koji se bave fizioterapijom reumatoloških bolesti
 2. Suradnja s drugim društvima u zemlji i inozemstvu
 3. Jačanje uloge fizioterapeuta unutar medicinskog tima
 4. Stručno usavršavanje iz područja reumatologije
 5. Edukacija bolesnika oboljelih od reumatskih bolesti

Predsjednica:
Nevenka Rihtarić,
bacc. physioth.
rihtari.nena@gmail.com

HRVATSKO DRUŠTVO HIPOTERAPEUTA (HDH)


Datum utemeljenja:
16. travnja 2014.

Kratka povijest Društva:
Predsjednica Društva je Rašeljka Batelić Dragić, dipl. physioth. Od 23. rujna 2019. predsjednik je Josip Knezić, bacc. physioth.

Svrha djelovanja:
 1. Definiranje smjernica i standarda hipoterapije unutar procesa rehabilitacije uz pomoć konja.
 2. Povezivanje stručnjaka koji djeluju na području hipoterapije i rehabilitacije uz pomoć konja.
 3. Organiziranje tečajeva i edukacija.
 4. Suradnja sa konjičkim klubovima i savezima na području Republike Hrvatske i inozemstva s ciljem osiguravanja kvalitete hipoterapije i rehabilitacijskih procesa uz pomoć konja.
 5. Poticati uvođenje i priznavanje hipoterapije kao medicinski potrebnog i opravdanog postupka u habilitaciji i rehabilitaciji pacijenata u zdravstvenom sustavu Republike Hrvatske.

Predsjednik:
Josip Knezić,
bacc. physioth.
knezicjosip@gmail.com

HRVATSKO DRUŠTVO UREDNIKA FIZIOTERAPIJSKIH PUBLIKACIJA (HDUFP)


Datum utemeljenja:
28. svibnja 2011.

Kratka povijest Društva:
Hrvatsko društvo urednika fizioterapijskih publikacija (HDUFP) utemeljeno je 28. svibnja 2011. godine. Predsjednica Društva je Sanjica Vlašić, mag. physioth., urednica stručno-znanstvenog časopisa Physiotherapia Croatica. Od 13. srpnja 2016. predsjednik je Saša Pović, mag.physioth.

Svrha djelovanja:
 1. Promocija fizioterapije
 2. Poticanje fizioterapeuta u nakladničkim projektima
 3. Ujednačavanje pravila za fizioterapijske publikacije u Hrvatskoj
 4. Suradnja s međunarodnim organizacijama urednika fizioterapijskih časopisa i medicinskih publikacija

Predsjednik:
Saša Pović,
mag. physioth.
spovic1@gmail.com

HRVATSKO DRUŠTVO ZA FIZIOTERAPIJU U PALIJATIVNOJ SKRBI (HDFPS)


Datum utemeljenja:
11. svibnja 2015.

Kratka povijest Društva:
Dana, 11. svibnja 2015. godine Upravno vijeće HZF-a donijelo je Odluku o osnivanju Hrvatskog društva za fizioterapiju u palijativnoj skrbi pri HZF-u. Predsjednica Društva je Marija Delaš, bacc. physioth. iz Specijalne bolnice za psihijatriju i palijativnu skrb Sveti Rafael Strmac.

Svrha djelovanja:
 1. Promicanje i razvoj palijativne skrbi kao posebnog područja fizioterapije u Hrvatskoj u okviru HZF-a.
 2. Povezivanje fizioterapeuta iz različitih ustanova koje se bave palijativnom skrbi, hospicija i mobilnih palijativnih timova
 3. Povezivanje sa udrugama koje djeluju u okviru palijativne skrbi i sa srodnim palijativnim društvima drugih medicinskih struka.
 4. Poticanje i organizacija edukacije fizioterapeuta za profesionalno djelovanje u palijativnoj skrbi u okviru posebno osmišljenih edukacija i razmjena iskustava s hospicijima i centrima za palijativnu skrb u susjednim zemljama.
 5. Provođenje znanstvenih istraživanja na području palijativne skrbi s ciljem unapređenja rada kao i razvoja smjernica za rad.
 6. Jačanje uloge fizioterapeuta unutar palijativnih timova, kao i međusobna podrška.
 7. Predlaganje zakonskih i inih rješenja za reguliranje i unapređenje djelovanja fizioterapeuta u palijativi.

Predsjednica:
Marija Delaš,
bacc. physioth.
marija.delaš@bolnicasvetirafael.eu

HRVATSKO DRUŠTVO ZA NEUROFIZIOTERAPIJU ODRASLIH (HDNFO)


Datum utemeljenja:
26. travnja 2007.

Kratka povijest Društva:
Prva predsjednica Društva od utemeljenja do 13. srpnja 2016. godine bila je Štefanija Sinković, bacc.physioth., a od tog dana predsjednica je Sanjica Vlašić, mag.physioth.

Svrha djelovanja:
 1. Okupljanje fizioterapeuta koji posjeduju vještine neurofizioterapije ili su ih voljni steći
 2. Organiziranje stručnog usavršavanja
 3. Promocija neurofizioteapije
 4. Suradnja s udrugama u zemlji (korisnika i stručnjaka) i srodnim udrugama u inozemstvu

Predsjednica:
Sanja Vlašić,
mag. physioth.
sanja.vlasic@gmail.com

HRVATSKO DRUŠTVO ZA MENADŽMENT U FIZIOTERAPIJI (HDMF)


Datum utemeljenja:
21. travnja 2007.

Kratka povijest Društva:
Prva predsjednica Društva od utemeljenja do 13. srpnja 2016. godine bila je Vlatka Kovačić Petar, bacc.physioth., a od tog dana (13. srpnja 2016.) predsjednik je Vedran Kurtušić, bacc.physioth., struč.spec.oec.

Svrha djelovanja:
 1. Jačanje struke u odnosu na društvene okvire u kojima djelujemo
 2. Jačanje položaja, uloge, odgovornosti i kvalitete rada glavnih fizioterapeuta u zdravstvenim ustanovama u Hrvatskoj bez obzira na vrstu vlasništva
 3. Povezivanje sa udrugama koje djeluju u okviru palijativne skrbi i sa srodnim palijativnim društvima drugih medicinskih struka.
 4. Jačanje suradnje sa društvenim organizacijama koje mogu podržati naše aktivnosti (suradnja s medijima, suradnja s vladinim i nevladinim organizacijama, suradnja sa sličnim društvima u inozemstvu)

Predsjednik:
Vedran Kurtušić,
bacc.physioth., struč.spec.oec.
vedrankurtusic@hotmail.com

HRVATSKO ORTOPEDSKO - TRAUMATOLOŠKO DRUŠTVO FIZIOTERAPEUTA (HOTDF)


Datum utemeljenja:
20. svibnja 2000.

Kratka povijest Društva:
Hrvatsko ortopedsko-traumatološko društvo utemeljeno je 20. svibnja 2000. godine pod nazivom Ortopedsko-traumatološko-športsko društvo fizioterapeuta i djelovalo je pod tim nazivom do kraja 2003. godine. Prvi predsjednik Društva bio je Željko Cipčić. Dana 15. lipnja 2011. odlukom Upravnog vijeća HZF-a obnavlja se djelovanje društva pod novim nazivom. Predsjednik HOTDF-a je Željko Cipčić.

Svrha djelovanja:
 1. Okupljanje fizioterapeuta iz područja ortopedije i traumatologije
 2. Poticanje istraživačkih projekata u području djelovanja društva
 3. Predlaganje standarda djelovanja u području djelovanja društva Hrvatskoj komori fizioterapeuta
 4. Suradnja sa domaćim i stranim organizacijama.

Predsjednik:
Željko Cipčić,
mag. physioth.
zcipcic@inet.hr

HRVATSKO DRUŠTVO ZA DJEČJU NEUROFIZIOTERAPIJU (HDDNF)


Datum utemeljenja:
13. srpnja 2016.

Svrha djelovanja:
 1. Razmjena znanja i iskustava stručnjaka koji djeluju na području dječje neurofizioterapije
 2. Razvijanje terapijskih postupaka kroz interdisciplinarni i transdisciplinarni timski rad
 3. Interdisciplinarna i transdisciplinarna suradnja s drugim stručnjacima (rehabilitatori, radni terapeuti, logopedi, psiholozi, socijalni radnici, kineziolozi i dr.)
 4. Organiziranje radionica, edukacija i tečajeva vezanih uz tretman i pristup neuropedijatrijskoj populaciji
 5. Poticanje stručnjaka na provođenje istraživanja te pisanje stručnih i znanstvenih radova iz područja dječje neurofizioterapije

Predsjednik:
Hrvoje Gudlin,
mag. physioth.
hrvoje.gudlin@gmail.com

HRVATSKO DRUŠTVO ZA ELEKTROTERAPIJU TEMELJENU NA DOKAZIMA (HDETD)


Datum utemeljenja:
13. srpnja 2016.

Svrha djelovanja:
 1. Promocija elektroterapije temeljene na dokazima
 2. Poticanje znanstvenih istraživanja
 3. Organiziranje radionica, edukacija i tečajeva vezanih uz elektrotoplinske postupke temeljene na dokazima
 4. Poticanje fizioterapeuta na objavu stručnih knjiga
 5. Suradnja sa srodnim međunarodnim organizacijama

Predsjednica:
Mirjana Berković Šubić,
mag.physioth.
mirjana.berkovic@gmail.com

HRVATSKO DRUŠTVO ZA RIJETKE BOLESTI (HDRB)


Datum utemeljenja:
2018. godina

Kratka povijest Društva:
Prvi predsjednik Društva od utemeljenja je Jadranka Brozd, bacc. physioth.

Svrha djelovanja:
 1. Zaštita i unapređenje kvalitete života oboljelih od rijetkih bolesti i njihovih obitelji.
 2. Informiranje i okupljanje fizioterapeuta za rad sa oboljelima od rijetkih bolesti.
 3. Organiziranje edukacija i aktivnosti sa udrugama rijetkih bolesti te sa Savezom za rijetke bolesti.

Predsjednica:
Jadranka Brozd,
bacc. physioth.
jadrankabrozd@jadrankabrozd.hr

HRVATSKO DRUŠTVO ZA FIZIOTERAPIJU BOLI (HDFB)


Datum utemeljenja:
19. veljače 2019.

Svrha djelovanja:
 1. Standardizirati postupke i sustav za procjenu boli u fizioterapiji
 2. Promovirati sustav i postupke za procijenu boli kod pacijenata kao obavezan dio fizioterapijske procjene (vrsta, intenzitet, kakvoća, jačina boli)
 3. Definiranje uloga fizioterapeuta u smanjenju boli kod pacijenata
 4. Istraživanja o procjeni boli koja doprinose kvalitetnijoj fizioterapijskoj intervenciji te njihova evaluacija
 5. Edukacija pacijenata o rješenju ili smanjanju boli
 6. Standardiziranje postojećih te osmišljavanje novih fizioterapijskih postupaka te intervencija za smanjenje boli
 7. Izrada smjernica za fizioterapiju boli
 8. Provođenje, standardizacija te osmišljavanje novih fizioterapijskih postupaka i intervencija nakon minimalno invazivnih kirirških i anestezioloških operacija i zahvata koji imaju svrhu otklanjanje ili smanjenje boli

Predsjednik:
Igor Rukavina,
bacc. physioth.

HRVATSKO DRUŠTVO ZA REHABILITACIJU RAMENA I LAKTA (HDRRL)


Datum utemeljenja:
4. studeni 2019.

Svrha djelovanja:
 1. Širenje znanja na području rehabilitacije ramena i lakta u skladu sa suvremenim znanstvenim saznanjima
 2. Organiziranje radne skupine s ciljem pokretanja projekata iz područja rehabilitacije ramena i lakta u Republici Hrvatskoj
 3. Suradnja sa srodnim društvima u zemlji i inozemstvu

Predsjednica:
Ivana Kotri Mihajić,
bacc. physioth., prof. reh.