HRVATSKO ORTOPEDSKO - TRAUMATOLOŠKO DRUŠTVO FIZIOTERAPEUTA (HOTDF)


Datum utemeljenja:
20. svibnja 2000.

Kratka povijest Društva:
Hrvatsko ortopedsko-traumatološko društvo utemeljeno je 20. svibnja 2000. godine pod nazivom Ortopedsko-traumatološko-športsko društvo fizioterapeuta i djelovalo je pod tim nazivom do kraja 2003. godine. Prvi predsjednik Društva bio je Željko Cipčić. Dana 15. lipnja 2011. odlukom Upravnog vijeća HZF-a obnavlja se djelovanje društva pod novim nazivom. Predsjednik HOTDF-a je Željko Cipčić.

Svrha djelovanja:
  1. Okupljanje fizioterapeuta iz područja ortopedije i traumatologije
  2. Poticanje istraživačkih projekata u području djelovanja društva
  3. Predlaganje standarda djelovanja u području djelovanja društva Hrvatskoj komori fizioterapeuta
  4. Suradnja sa domaćim i stranim organizacijama.

Predsjednik:
Željko Cipčić,
mag. physioth.
zcipcic@inet.hr

Korisne poveznice

www.bcortho.org
www.acpomit.co.uk
www.orthopt.org
www.csp.org.uk
www.jospt.org
www.guideline.gov