HRVATSKO DRUŠTVO ZA FIZIOTERAPIJU BOLI (HDFB)


Datum utemeljenja:
19. veljače 2019.

Svrha djelovanja:
  1. Standardizirati postupke i sustav za procjenu boli u fizioterapiji
  2. Promovirati sustav i postupke za procijenu boli kod pacijenata kao obavezan dio fizioterapijske procjene (vrsta, intenzitet, kakvoća, jačina boli)
  3. Definiranje uloga fizioterapeuta u smanjenju boli kod pacijenata
  4. Istraživanja o procjeni boli koja doprinose kvalitetnijoj fizioterapijskoj intervenciji te njihova evaluacija
  5. Edukacija pacijenata o rješenju ili smanjanju boli
  6. Standardiziranje postojećih te osmišljavanje novih fizioterapijskih postupaka te intervencija za smanjenje boli
  7. Izrada smjernica za fizioterapiju boli
  8. Provođenje, standardizacija te osmišljavanje novih fizioterapijskih postupaka i intervencija nakon minimalno invazivnih kirirških i anestezioloških operacija i zahvata koji imaju svrhu otklanjanje ili smanjenje boli
17. listopada je Međunarodni dan borbe protiv boli

Predsjednik:
Igor Rukavina,
bacc. physioth.
hrvatskizborfizioterapeuta@gmail.com

Korisne poveznice

Europsko udruženje društava za liječenje boli (EFIC)
Međunarodno udruženje za izučavanje boli (IASP)
Fizioterapijsko društvo za bol CSP-a (PPA)
Fizioterapijska mreža za bol WCPT-a (PTP)