HRVATSKO DRUŠTVO FIZIOTERAPEUTA U SPORTU (HDFS)


Datum utemeljenja:
20. lipnja 2006.

Kratka povijest Društva:
Prvi predsjednik Društva od utemeljenja do 1. prosinca 2009. bio je Željko Cipčić, viši fizioterapeut, a od 2009. godine do 2020. godine tu je dužnost obavljao kolega Tomislav Gotal. Od 2020. godine ulogu predsjednika Hrvatskog društva fizioterapeuta u sportu preuzima Goran Beloglavec, prvostupnik fizioterapije sa višegodišnim iskustvom rada u sportu. Individualni je fizioterapeut profesionalnih nogometaša i fizioterapeut Hrvatske nogometne reprezentacije. Potpredsjednik društva je Igor Rukavina, prvostupnik fizioterapije.

Svrha djelovanja:
  1. Sustavna i organizirana djelovanja na području sportske fizioterapije u Hrvatskoj
  2. Definiranje uloge fizioterapeuta u pojedinom sportu
  3. Standardizacija protokola i postupaka fizioterapeuta u sportu
  4. Organizacija edukacija i promocija fizioterapeuta u sportu
  5. Savjetovanje i pomoć fizioterapeutima u sportu
  6. Izrada smjernica za prevenciju, terapiju i rehabilitaciju u sportu
  7. Povezivanje sa udrugama i organizacijama koje djeluju u okviru sporta
  8. Poticanje licenciranje fizioterapeuta za profesionalno djelovanje u sportskim klubovima te iniciranje specijalizacije iz sportske fizioterapije
  9. Predlaganje zakonskih rješenja za reguliranje i unapređenje djelovanja fizioterapeuta u sportu

Predsjednik:
Goran Beloglavec,
bacc. physioth.
goranbeloglavec@gmail.com