HRVATSKO DRUŠTVO ZA FIZIOTERAPIJU U PALIJATIVNOJ SKRBI (HDFPS)


Datum utemeljenja:
11. svibnja 2015.

Kratka povijest Društva:
Dana, 11. svibnja 2015. godine Upravno vijeće HZF-a donijelo je Odluku o osnivanju Hrvatskog društva za fizioterapiju u palijativnoj skrbi pri HZF-u. Predsjednica Društva je Marija Delaš, bacc. physioth. iz Specijalne bolnice za psihijatriju i palijativnu skrb Sveti Rafael Strmac.

Svrha djelovanja:
  1. Promicanje i razvoj palijativne skrbi kao posebnog područja fizioterapije u Hrvatskoj u okviru HZF-a.
  2. Povezivanje fizioterapeuta iz različitih ustanova koje se bave palijativnom skrbi, hospicija i mobilnih palijativnih timova
  3. Povezivanje sa udrugama koje djeluju u okviru palijativne skrbi i sa srodnim palijativnim društvima drugih medicinskih struka.
  4. Poticanje i organizacija edukacije fizioterapeuta za profesionalno djelovanje u palijativnoj skrbi u okviru posebno osmišljenih edukacija i razmjena iskustava s hospicijima i centrima za palijativnu skrb u susjednim zemljama.
  5. Provođenje znanstvenih istraživanja na području palijativne skrbi s ciljem unapređenja rada kao i razvoja smjernica za rad.
  6. Jačanje uloge fizioterapeuta unutar palijativnih timova, kao i međusobna podrška.
  7. Predlaganje zakonskih i inih rješenja za reguliranje i unapređenje djelovanja fizioterapeuta u palijativi.


12. listopada - svjetski dan hospicija i palijativne skrbi

Predsjednica:
Marija Delaš,
bacc. physioth.
marija.delaš@bolnicasvetirafael.eu