HRVATSKO DRUŠTVO ZA RAZVOJ TEORIJE FIZIOTERAPIJSKE ZNANOSTI (HDRTFZ)


Datum utemeljenja:
18. studenog 2009.

Kratka povijest Društva:
Prvi predsjednik Društva od utemeljenja do 13. srpnja 2016. godine bio je Darko Vukelić, MSc PT, a od tog dana predsjednik je Antun Jurinić, mag.physioth. Hrvatsko društvo za znanstvena istraživanja u fizioterapiji od 17. svibnja 2017. godine mijenja naziv u Hrvatsko društvo za razvoj teorije fizioterapijske znanosti.

Svrha djelovanja:
  1. Edukacija fizioterapeuta o načinu pisanja stručnih i znanstvenih radova
  2. Statistička analiza podataka i njihova interpretacija u okviru istraživačkog rada
  3. Donošenje i objava etičkog kodeksa u istraživanju
  4. Organizacija radionica i ostalih stručnih skupova
  5. Suradnja sa sveučilišnim i stručnim diplomskim i poslijediplomskim studijima fizioterapije
  6. Međunarodna suradnja

Predsjednik:
Antun Jurinić,
mag. physioth.
ajurinic@gmail.com

Zamjenik:
Darko Vukelić,
MSc PT physioth.
znanost@hzf.hr

Vijesti

Tečaj: Principi znanstvenih istraživanja u fizioterapiji – 1. dio

Datum: 3. ožujak - 4. ožujak 2017. (petak i subota)
Sadržaj: Metodološki principi znanstvenih istraživanja (modeliranje znanstvenog istraživanja, vrste uzoraka i varijabli, struktura znanstvenog rada), Analize razlika (t-test, jednofaktorska i višefaktorska ANOVA, diskriminacijska analiza), Analize povezanosti (korelacijska analiza, regresijska analiza, kanonička korelacijska analiza)
Mjesto održavanja: Hrvatski zbor fizioterapeuta, Slavenskog 7, Prečko, Zagreb
Voditelj: doc.dr.sc. Igor Jelaska
Cijena: 2000 kuna (1800 za članove HZF-a)
Maksimalan broj sudionika: 16
Prijave: ajurinic@gmail.com do 10. veljače 2017. godine

Tečaj: Principi znanstvenih istraživanja u fizioterapiji – 2. dio

Datum: 9. lipanj - 10. lipanj 2017. (petak i subota)
Sadržaj: Metode redukcije dimenzionalnosti i grupiranja (faktorska analiza i cluster analiza), Teorija mjerenja u fizioterapiji (konstrukcija mjernog instrumenta, metrijske karakteristike: pouzdanost, valjanost, osjetljivost)
Mjesto održavanja: Hrvatski zbor fizioterapeuta, Slavenskog 7, Prečko, Zagreb
Voditelj: doc.dr.sc. Igor Jelaska
Cijena: 2000 kuna (1800 za članove HZF-a)
Maksimalan broj sudionika: 16
Uvjet: završen 1. dio
Prijave: ajurinic@gmail.com do 10. veljače 2017. godine